สิทธิประโยชน์ของร้านค้า
ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ

ฐานลูกค้าของคุณจะเพิ่มมากขึ้น

เราช่วยเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและช่วยให้ธุรกิจของคุณเข้าถึงลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น โดยผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการได้ทุกที่และทุกเวลา

สินค้า/บริการ และแบรนด์ของคุณจะเป็นที่รู้จักได้อย่างรวดเร็ว

เราจะช่วยแนะนำสินค้าและบริการของคุณให้กับครอบครัว สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตามความต้องการ โดยที่สมาชิกเราจะช่วยแนะนำให้กับเพื่อน ๆ ซึ่งจะทำให้เป็นที่สนใจกับสมาชิกผู้ใช้งานหน้าใหม่ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้เรายังมีระบบคืนกำไรและระบบซื้อซ้ำทุกเดือน เพื่อรับสิทธิประโยชน์สูงสุด

สร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ

เราจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มยอดขายให้สินค้าและบริการของคุณได้ตลอด 24 ชั่วโมง และแบรนด์ของคุณได้รับการประชาสัมพันธ์ โดยทีมงานและดารานักแสดง

เอกสารประกอบการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
ข้อมูลที่ใช้ประกอบการนำเสนอสินค้า/บริการ

ข้อมูลสินค้า/ราคาสินค้า/คำอธิบายสินค้าและรูปภาพสินค้า ขนาดรูปภาพ 640x640 pixel

ข้อมูลราคาที่จัดจำหน่ายปกติ และราคาส่วนลดที่ให้เรา

เอกสารรับรองคุณภาพมาตรฐาน พร้อมหมายเลขกำกับ เช่น อย. เลขที่จดแจ้ง มอก. หรือรางวัลรับรองจากสถาบันอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลแผนการตลาดหรือรายการส่งเสริมการขาย (ถ้ามี)

เงื่อนไขการจัดส่ง วิธีการจัดส่ง และการรับประกันสินค้า

ช่องทางประชาสัมพันธ์และสื่อต่างๆของบริษัท เช่น เว็บไซต์

เอกสารที่ใช้ประกอบการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
(พร้อมลงชื่อสำเนาถูกต้อง)

กรณีบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาบัญชีธนาคาร

สำเนาทะเบียนบ้าน

ใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)